Lidmaatschap - KV De Boemerang

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Boemerang

Je kunt op elk moment lid worden van De Boemerang. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken trainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Na 4 weken bepaal je of je definitief lid wordt van De Boemerang. Daarna betaal je contributie voor je lidmaatschap.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt De Boemerang voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald.

Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 15 april van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot 31 juli van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij De Boemerang speelt.

Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd bij de ledenadministratie terecht.

Ledenadministratie:  Leon Franssen
deboemerang.schijndel@knkv.nl

Na je inschrijving ontvang je een brief van de penningmeester over de contributie. Tevens ontvang je het huishoudelijke reglement en de statuten van de vereniging. Hierin staat onder andere omschreven welke commissies er binnen onze vereniging zijn en welke taken zij hebben. Ook staan daarin een aantal regels die binnen onze vereniging gelden.

Bij inschrijving vragen wij een inschrijfgeld van € 5,00 en een waarborgsom van € 12,50. Indien je onverhoopt je lidmaatschap hebt opgezegd en je hebt dit tijdig gedaan en aan alle financiële verplichtingen voldaan dan krijg je deze waarborgsom weer teruggestort op je bankrekening.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu