Contributie - KV De Boemerang

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Boemerang

Contributie
Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team.
De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 augustus van het lopende verenigingsjaar.

In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie aan De Boemerang, per maand, verschuldigd bent. (De actuele gegevens vind je ook altijd op de 2e en/of 3e bladzijde van ons clubblad.)


Senioren

19 jaar en ouder

€ 14,50

Junioren

16 t/m 18 jaar

€ 13,50

Aspiranten

12 t/m 15 jaar

€ 12,00

Pupillen

7 t/m 11 jaar

€ 10,50

KangaroeKlup

3 t/m 6 jaar

€ 06,50

Niet-spelende leden

€ 10,00

Steunende leden

€ 05,00

Leden buiten of binnen spelend

€ 12,00

(Peildatum 1 oktober)


De contributie voor Senioren is inclusief reiskostenvergoeding, wedstrijdshirts en zogenaamd wasgeld, d.w.z. een vergoeding voor diegene die de teamshirts uitwast.

Voor Jeugdleden is de contributie inclusief reiskostenvergoeding, Wedstrijdshirts, Wasgeld, Trainingspak en deelname aan alle Jeugdnevenactiviteiten van De Boemerang en het KNKV, (dit zijn extra activiteiten buiten het korfbal om).

Indien een lid of de ouders van een lid gevraagd worden om te rijden krijgen zij dit vergoed. Tevens zorgt de vereniging voor wedstrijdshirts. De shirts worden centraal per team gewassen. Het shirt is en blijft eigendom van de vereniging. Ons wedstrijdtenue bestaat uit een geel shirt, zwarte broek/rok en gele sokken.
Bij de vereniging zijn rokjes, broeken en sokken te koop tegen gereduceerde prijzen. Informatie hierover is te verkrijgen op het onderstaande adres. Een seniorlid kan een trainingspak tegen een prijs van € 15,00 bestellen.


Jolanda van de Ven
deboemerang.schijndel@knkv.nl

Niet-spelende leden zijn leden die niet in de wedstrijdcompetitie meedoen. Als je kiest om niet-spelend lid te worden, kun je wel meetrainen en gebruik maken van de andere faciliteiten bij De Boemerang.

Daarnaast kun je ook begunstiger worden als je De Boemerang wilt ondersteunen. Je doet dan niet mee aan de sportactiviteiten, maar kunt wel deelnemen aan alle overige nevenactiviteiten. Je bent dan steunend lid. Natuurlijk ontvang je ook ons clubblad.

Ook kun je ervoor kiezen alleen in de zaalcompetitie te spelen (november t/m februari) of alleen in de veldcompetitie (september, oktober en april, mei).

Er bestaat ook een midweekcompetitie voor senioren. Dan speel je je  wedstrijden op dinsdagavond, maar alleen tijdens de veldcompetitie. In de zaalcompetitie ben je dan trainend lid. Aangezien je wel een spelerskaart hebt, kun je invallen in een van de overige seniorenteams. Wanneer je in de zaalcompetitie vast in een team wilt spelen, ben je contributie verschuldigd voor het hele seizoen als seniorenlid.Betalingen

De Boemerang vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van je contributie van je bank- of girorekening.
Een machtigingsformulier krijg je bij aanvang van je lidmaatschap thuis gestuurd, samen met een bevestiging dat je lid geworden bent van De Boemerang.

Betalingen aan De Boemerang doe je altijd per bank- of giro op een van de volgende rekeningnummers:

Rabobank Schijndel:  14.71.19.820
t.n.v. KV De Boemerang te Schijndel


Wanneer jij of je ouder(s) moeten rijden naar uitwedstrijden, dan staat daar een kleine vergoeding voor. De leiders/aanvoerders van de teams noteren de chauffeurs op een formulier. De penningmeester maakt aan het einde van ieder seizoen (ook na de 1 e helft van de veldcompetitie) de vergoeding over naar degene die daar recht op heeft.

Voor meer informatie over contributie, betalingen of vergoedingen of het aanvragen van een inschrijfformulier kun je terecht bij de penningmeester van de vereniging.

Penningmeester:  Vincent Dollevoet
deboemerang.schijndel@knkv.nl 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu